CREDIT MEDIATION

DE BESTE OPLOSSING VOOR UW FINANCIEEL GESCHIL

Heeft u een geschil over een geldvordering? Komt u er samen niet uit? Met Credit Mediation vindt u de beste oplossing.

Wij zijn specialist in Credit Mediation. Bij geschillen over geldvorderingen bieden wij professionele ondersteuning door de inzet van een registermediator. Zijn focus is gericht op het ontwerpen van de door u gewenste uitkomst.

Credit Mediation staat voor een oplossingsgerichte aanpak: het betekent dat er géén incassobureau, advocaat, deurwaarder of rechter aan te pas hoeft te komen.

Drie aspecten staan bij ons centraal: kostenbeperking, zeggenschap over de uitkomst en focus op de toekomst en/of het behoud van de relatie.

Credit Mediation werkt uitsluitend met MfN Registermediators. Zij werken volgens de kwaliteitsstandaarden van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

WAT IS CREDIT MEDIATION

Credit Mediation biedt professionele ondersteuning bij financiële conflicten.

Credit Mediation wordt ingezet op het moment dat partijen in onderling overleg het conflict niet hebben kunnen oplossen.

Een financieel conflict kost u tijd, energie en geld. Die zou u liever aan iets anders willen besteden, nietwaar?

Bovendien staat het voortbestaan van uw relatie met klant of leverancier op het spel, of u wilt deze toch tenminste op een nette manier beëindigen.

Heeft u zo’n conflict met een klant of een leverancier en komt u er samen niet uit, dan biedt Credit Mediation u professionele begeleiding bij het bereiken van een oplossing.

WAT DOET EEN MEDIATOR

Onze mediators zijn volledig neutraal en onafhankelijk. Ze werken oplossingsgericht en zijn deskundig in het begeleiden van de communicatie tussen betrokkenen.

Gestreefd wordt naar een gezamenlijk gedragen besluit dat voor iedereen optimaal is.

Mediation wordt al langere tijd succesvol toegepast op het gebied van echtscheiding, arbeidsconflicten en buurtbemiddeling.

Credit Mediation biedt ook op het gebied van financiële conflicten een geschikte toepassing.

Hoe gaat mediation in zijn werk?

VOORDELEN CREDIT MEDIATION

Credit Mediation richt zich op het bereiken van het doel dat cliënten in gezamenlijk overleg vaststellen. Op het beëindigen van het conflict en het herstellen van de verhoudingen.

Een nare incassoprocedure of tijdrovende en kostbare juridische procedure is niet meer nodig.

 • Lagere kosten
 • Oplossing die voor beide partijen voordelig is
 • Geen stress
 • Geen tussenkomst van incassobureau
 • Geen juridische procedure bij de rechtbank
 • Zakelijke relatie wordt hersteld of op een nette manier afgesloten
 • Zeggenschap over procedure, inhoud en uitkomst
 • Focus op de toekomst

IS CREDIT MEDIATION GESCHIKT  VOOR U?

DOE DE TEST!

Doe de test

Waarom Credit Mediation?

Financiële conflicten zijn van alle tijden en komen overal voor: tussen bedrijven (B2B) of burgers onderling, tussen bedrijven en consumenten (B2C) of die waarin een overheidsinstantie een rol speelt. Incasso en een gerechtelijke procedure zijn vaak een logisch gevolg.

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook alternatieven: Geschillencommissies of bijvoorbeeld arbitrage. Maar voor deze vormen  geldt: nooit hebben de partijen zelf de volledige zeggenschap over de inhoud, het proces of de uitkomst.

Met Credit Mediation heeft u die zeggenschap wél. Mediation biedt een andere methode van geschiloplossing, die gericht is op zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

De uitkomst is gericht op de toekomst in plaats van het verleden, op coöperatie in plaats van competitie en op een contract tussen partijen (win-win) in plaats van een veroordelend vonnis.

Uitgangspunten van Mediation

Zelfbeschikking. U heeft zelf de oplossing van het conflict in de hand. De deelnemers zijn daar zelf voor verantwoordelijk. U bent dus niet afhankelijk van een derde, zoals een rechter.

Hiermee wordt bedoeld dat u zelf uw richting kunt bepalen, op basis van de juiste informatie en motieven. Uw beslissingen komen voort uit uw eigen belangen, en zijn niet opgedrongen door anderen.

Vrijwilligheid. De grootste kans op succes bestaat als betrokkenen gezamenlijk op vrijwillige basis aan mediation deelnemen. Verplichte deelname aan mediation verkleint de succesfactor aanzienlijk. Vertrouwen in transparantie van het proces en de neutraliteit van de mediator geven de doorslag om aan mediation deel te nemen.

Vertrouwelijkheid. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht. Dit stimuleert wederzijds begrip en inzicht in elkaars belangen. De kans op een breed gedragen oplossing van het conflict wordt zo aanzienlijk vergroot.

Nadelen traditionele incasso

Zowel crediteuren als debiteuren ondervinden nadelen in de traditionele vormen van incasso. Debiteuren worden opgezadeld met hoge kosten van een juridische procedure, zoals

 • kosten van advocaten
 • kosten gerechtsdeurwaarders
 • griffierechten van de Rechtbank.

De schuldenlast wordt hierdoor steeds groter, en ook treedt er een toename op van negatieve energie, stress en langdurige onzekerheid.

Crediteuren ondervinden ook vele nadelen in de traditionele incassovormen. Kostenrisico’s en imagoschade om maar eens wat te noemen. Maar ook de relatie met de klant staat op het spel.

Door Credit Mmediation worden deze nadelen weggenomen.
Credit Mediation biedt u de professionele ondersteuning om met uw schuldeiser of schuldenaar in gesprek te gaan en een oplossing te vinden waarin beider belangen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Hoge kosten worden op deze manier voorkomen.

WILT U OOK EEN VRIENDELIJKE OPLOSSING

VOOR UW FINANCIEEL GESCHIL?

Neem dan contact met ons op! 

Wij nemen de tijd om naar u te luisteren, en geven u deskundig advies.

Is mediation de oplossing voor u? Dan gaan we samen aan de slag.

Bent u niet gebaat bij mediation? Dan geven we u advies over andere stappen.